ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์หรือตลาดวัดลุ่ม) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 25, 2563 16