ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์หรือตลาดวัดลุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 21, 2563 13