ร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563- เดือนกันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 26, 2563 42