ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)

ตุลาคม 05, 2563 7