ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 04, 2563 64
Last modified on วันอาทิตย์, 04 ตุลาคม 2563 23:38