สัญญาซื้อขายเลขที่ 36/2563 ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด เป็นราคาทั้งสิ้น 445,000 บาท

Rate this item
(0 votes)

Latest from Sukanda Ladadok