ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 18, 2563 15