ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์หรือตลาดวัดลุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 08, 2563 76