ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการประมูลด้วยวาจา

สิงหาคม 28, 2563 30