ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์หรือตลาดวัดลุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 25, 2563 50
Last modified on วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563 16:27