ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 20, 2563 38