ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำและไฟส่องสว่าง ถนนชายกระป่อม 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 18, 2563 5