ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคากันสาดพร้อมปูพื้นยาง หน้างอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 17, 2563 17