ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำและไฟส่องสว่าง ถนนชายกระป่อม 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 10, 2563 29
Last modified on วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 16:35