ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดไฮแมท (High Mast) ถนนสุขุมวิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 10, 2563 25