ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างฐานออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 สถานี พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 10, 2563 24