ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังในฝ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 09, 2563 22