*ขอให้ย้ายถังขยะเทศบาลที่ตั้งไว้หลังบ้านจำนวน 10 ใบ

By พฤษภาคม 25, 2563 9

24 พฤษภาคม 2563

ขอให้ย้ายถังขยะเทศบาลที่ตั้งไว้หลังบ้านจำนวน 10 ใบ

หลังบ้านดิฉันมีถังขยะเทศบาลมาตั้งเกือบติดหลังบ้านจำวนวน 10 ใบ ส่งกลิ่นเหม็นมาก คนที่เอาขยะมาทิ้งก็ทิ้งไม่ลงถัง กระจัดกระจาย วันๆนึงมีคนเอาขยะมาทิ้งเป็นร้อยๆ คน เวลานอนตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงคนมาทิ้งขยะ เคาะถังเสียงดัง ดิฉันเคยแจ้งให้เจ้าของโครงการหมู่บ้านและได้แจ้งประธานชุมชนให้ทราบถึงปัญหาแต่เนื่องจากเจ้าของโครงการและประธานชุมชุมมีปัญหาไม่ลงรอยกัน จึงไม่มีการแก้ปัญหาใดๆ ทุกวันนี้ทุกๆในชุมชุนเอาขยะมาทิ้งหลังบ้านดิฉันบ้านเดียว ขอให้ทางเทศบาลมาช่วยดูและแก้ไขปัญหาให้หน่อยค่ะ เพราะเคยร้องเรียนไปยังเทศบาลแล้ว แต่ไม่มีใครมาดู มาแก้ปัญหา จึงอยากร้องเรียนถึงปัญหานี้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ เพราะร้องเรียนมา 2 ปีแล้วค่ะ


25 พฤษภาคม 2563

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


Rate this item
(0 votes)