ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 40 เครื่อง สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

พฤษภาคม 22, 2563 7