ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกั้นผนังห้องเรียนชั่วคราว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤษภาคม 20, 2563 10