ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสัมฤทธิ์ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤษภาคม 20, 2563 9