สัญญาจ้างเลขที่ 35/2563 จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนตากสินมหาราช โดยทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิม และติดตั้งเสาไฟฟ้าเดิม และติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ ความสูง 9 เมตร จำนวน 7 ตัน

มีนาคม 27, 2563 9
Last modified on วันศุกร์, 03 เมษายน 2563 12:05