ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ส่วนกลาง) สำหรับนำมาใช้ในราชการของเทศบาลนครระยอง จำนวน 8 คัน ระยะเวลา 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 30, 2563 11