ประกาศราคากลางซื้อพัดลมโคจรและพัดลมติดผนัง จำนวน 5 รายการ รวม 216 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีนาคม 27, 2563 11