ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเกาะกลอย ซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 24, 2563 29