ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 31, 2563 21