ประกวดราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิง ชนิดมีบันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลขทะเบียน 81-6054 ระยอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 13, 2563 50