ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามหญ้าอาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองนครระยอง ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 03, 2562 66
Last modified on วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 02:56