โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิท บริเวณธนาคารกรุงไทย จำกัด ถึงปั้มน้ำมันบางจาก (สี่แยก พี เอ็ม วาย)

พฤศจิกายน 26, 2562 56