มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

พฤศจิกายน 01, 2562 4
Last modified on วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562 14:41