ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำข้างอาคารเรียน 3 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 29, 2562 42