ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารเรียน 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 16, 2562 28