สัญญาเช่าอาคารเลขที่ 3/2563 เช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 144/9-10 พร้อมกับที่ดินซึ่งต่อเนื่องกับอาคาร ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ตุลาคม 01, 2562 7