ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา (โครงการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 16, 2562 25