ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง เพื่อใช้ในโครงการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักเรียนองค์กรปกคลองส่วนท้องถื่นเจ้าภาพระดับประเทศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 13, 2562 25