ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อพรมอัดแบบลูกฟูก จำนวน 2 รายการ (โครงการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 13, 2562 26