ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุ จำนวน 7 รายการ สำหรับโครงการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ

กันยายน 16, 2562 26