การตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้อง จำนวน 1 เครื่อง

กันยายน 09, 2562 45