การตรวจรับงานปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเรียน 2-3 พร้อมรางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

กันยายน 06, 2562 42