สัญญาจ้างเลขที่ 62/2562 จ้างปรับปรุงพื้นผิวบริเวณด้านข้างอาคารเรียน ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออก โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

กันยายน 04, 2562 27