ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คลองสวนสาธารณะสวนศรีเมือง (ช่วงที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 02, 2562 30