ไปไถถอน สร้อยกะแหวน

By สิงหาคม 15, 2562 32

13 สิงหาคม 2562 18.53 น.

ไปไถถอน สร้อยกะแหวน

แหวน ก็ไม่ใช่ลายเดิม พอเราบอก ว่าแหวนเราอีกหลาย บอกว่า ลายยนี้แระ มีวงเดียว
สร้อย ก็ไม่ใช่ ตอนเอาเข้า เป็นลายเด็กน้อยใส่่
ก็เราจำของเราได้ 
ดีนะ ที่ไปเช็คร้านทอง เป็นทองจริง น้ำหนักเท่ากัน
อุส่าไวใจ หมั่นใจ เลยใช้บริการ  แต่กลับมาทำแบบนี้


15 สิงหาคม 2562 10.30 น.

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


22 สิงหาคม 2562 15.38 น.

ได้โทรศัพท์แจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว


Rate this item
(0 votes)