ยกเลิกประกาศปรวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำ คลองสวนสาธารณะสวนศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 08, 2562 37
Last modified on วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 14:53