ประกวดราคาจังก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขุมวิท บริเวณสะพานเพลินตา ถึงสะพานข้ามคลองระบายน้ำสาย 3 (สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤษภาคม 10, 2562 8