ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (นักกายภาพปฏิบัติการ)

มีนาคม 08, 2562 292
Last modified on วันศุกร์, 08 มีนาคม 2562 17:48