ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563)

มีนาคม 01, 2562 307