ข่าวสารจากเทศบาลนครระยอง

สารจากนายกเทศมนตรี

เกี่ยวกับนายกเทศมนตรีนครระยอง

เกี่ยวกับนายกเทศมนตรีนครระยอง

รู้จักนายกเทศบาลนครระยองนายวรวิทย์ ศุภโชคชัยเริ่มดำรงตำแหน่ง 8 เมษายน พ.ศ. 2555 วันครบวาระ 7 เมษายน พ.ศ. 2559  

รู้จักเทศบาลนครระยอง

ประวัติเทศบาลนครระยอง

ประวัติเทศบาลนครระยอง

การที่จะกล่าวถึงประวัติย่อของเทศบาลนครระยองว่าเป็นอย่างไรนั้น เป็นการสมควรที่จะได้ทราบถึงความเป็นมาดั้งเดิมก่อนที่จะจัดตั้งเทศบาลขึ้น กล่าวคือ  นับตั้งแต่ปี ๒๔๖๐  ได้มีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล 

วิดีโอ

ดูทั้งหมด

Image
Image

ไลน์ @ เรารักนครระยอง

ไลน์ @ เรารักนครระยอง