ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในสวนศรีเมือง (ฝั่งทิศใต้) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 29, 2563 13