ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเกาะกลอย ซอย 7 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

กรกฎาคม 24, 2563 12