ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่ง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 22, 2563 11